Grafik Tasarımı Programı Tanıtım

Grafik Tasarım Bölümü, geçmişten günümüze aktarılmış kültürel değerleri koruyarak çağdaş sanat anlayışını benimseyen, bilgi çağında kendi çağını ve çevresini çözümleyip sentez yapabilen, teknik ve estetik yönden eğitilmiş özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen tasarımcı bireyler yetiştirme amacındadır.  Bu amaçla grafik tasarım bölümü tasarım alanında talepler doğrultusunda tasarımcı ihtiyacını karşılamak duyarlı, yaratıcı, hür düşünce özgürlüğüne sahip, yenilikçi ve yeteneklerini doğru şekilde ortaya koyan, teknolojik gelişmeleri takip edip uygulayan özgün tasarımcılar yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bu programın mezunları grafik tasarım atölyeleri, basın yayın sektörü, kamu ve özel kuruluşlarda sanat danışmanı ve üniversitelerin güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma programlarında çalışma imkânları bulmaktadır.

Doç.Dr.Emruhan YALÇIN