Grafik Tasarımı Programı Misyon ve Vizyon

Misyon
Grafik Tasarım Bölümü, ülkemizi ve üniversitemizi beynelmilel düzeyde başarı ile temsil edebilecek iletişim becerisi gelişmiş, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen tasarımcı bireyler yetiştirme amacındadır.
Bölüm programı, uygulamalı grafik tasarım dersleri, illüstrasyon, yazı-tipografi ve bilgisayarla tasarım gibi görsel iletişim tasarımı konularına giren disiplinlerin aktarıldığı derslerin yanı sıra sanat tarihi ve grafik tasarım tarihi gibi teorik derslerde içermektedir. Teknoloji ile yakından bağlantılı olan Grafik Tasarım Bölümü, yazılım ve donanım açısından gelişmiş Mac ve PC bilgisayar laboratuvarlarına sahiptir. İki yıllık eğitimin sonunda Grafik Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler bir tasarımcı olarak, ürün logosu, zarf, kartvizit, dosya, ambalaj tasarımı, kutu tasarımı, afiş, araç giydirme tasarımları, açık hava reklamı (billboard), reklam ilanı, broşür, katalog, kurum kimliği, marka konumlandırma vb. gibi tüm yaratıcı çalışmaları oluşturabilme bilgi ve yeteneği sahip olacaklardır. BU olanaklara ek olarak, öğrencilerimizin, eğitim sürecinde gerçekleştirecekleri stajlarla, sürekli gelişme kaydeden sektörü izleyip, yenilikleri özümsemeleri sağlanacaktır.

Vizyon
Grafik Tasarım Bölümü, ilgili alanlarda görev almak üzere, nitelikli, ulusal ve evrensel kimlik bilincine sahip, iletişim stratejilerini geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli ve yaratıcı grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir